Jezienna kolekcja 2

Szukaj produktu

Kategorie

Nowości w sklepie

Dodatkowe opcje przeglądania

Promocje

RIEKER 40089-94

RIEKER 40089-94249,00 zł219,00 zł

Kalosze czarne

Kalosze czarne69,00 zł59,00 zł

CAPRICE 28603-20 022

CAPRICE 28603-20 022239,00 zł179,00 zł

CAPRICE 28350-20 230

CAPRICE 28350-20 230239,00 zł199,00 zł

COMFORTABEL 710873-5

COMFORTABEL 710873-5299,00 zł224,00 zł

RIEKER 62470-90

RIEKER 62470-90239,00 zł199,00 zł

123456

Producenci

ANDYAXELBOOTMANELBOFARGEOTGRUNLANDHELININBLUJANA SHOESJosef SeibelKAPSLISTA PRODUKTÓW ADANEXLISTA PRODUKTÓW ALPINALISTA PRODUKTÓW AMERICANLISTA PRODUKTÓW AZALEIALISTA PRODUKTÓW BEFADOLISTA PRODUKTÓW BERKEMANNLISTA PRODUKTÓW BIRKENSTOCKLISTA PRODUKTÓW CAPRICELISTA PRODUKTÓW COMFORTABELLISTA PRODUKTÓW DAGRODLISTA PRODUKTÓW DR BRINKMANNLISTA PRODUKTÓW LESTALISTA PRODUKTÓW MANITULISTA PRODUKTÓW MARATONLISTA PRODUKTÓW MARCO TOZZILISTA PRODUKTÓW MELALEUCALISTA PRODUKTÓW NURSING CARELISTA PRODUKTÓW WALDLAUFERMEGHRALORMEXPODO WELLQ-MEDREMBUTREMONTERIEKERROCKSCHOLLSOLIDUSSOLOTHE FLEXXTRGWORISHOFER
» Regulamin

RegulaminSklep internetowy ZDROWA STOPA – OBUWIE.CA, działający pod adresem www.zdrowastopa-obuwie.pl, prowadzony jest przez firmę: ZDROWA STOPA-OBUWIE.CA P. Annę Trojanowską, z siedzibą w Wołomin, przy ul. Głowackiego 27, NIP: 125-083-38-71, tel. +48 508 147 167; +48 601 253 655

Szybki kontakt

1. Sklep internetowy ZDROWA STOPA-OBUWIE.CA, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.zdrowastopa-obuwie.pl

 

Zamówienie, realizacja, zmiany

 

2. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała poprawnej rejestracji w systemie oprogramowania Sklepu – składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z firmą ZDROWA STOP – OBUWIE.CA

3. W zamówieniu Klient wskazuje, za pośrednictwem systemu oprogramowania strony internetowej Sklepu, zamawiany towar, jego ilość, adres i sposób dostawy oraz sposób płatności.

4. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie Sklepu, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Dodatki i ozdoby użyte przy prezentacji towarów nie są przedmiotem sprzedaży.

5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej dane niezbędne do dokonania płatności przelewem.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu.

7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Sklep części zamówienia, Klient może odstąpić od umowy lub zdecydować o realizacji przez Sklep możliwej do zrealizowania części zamówienia, powiadamiając niezwłocznie Sklep o podjętej decyzji poprzez wiadomość e-mail.

8. W przypadku braku towaru w magazynie Sklepu i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

9. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje: 
- w przypadku płatności przelewem – z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym Sklepu płatności Klienta za towar;
- w przypadku płatności za pomocą systemu płatności – z chwilą otrzymania przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

10. Zmiany w zamówieniu, nie będące rezygnacją z zamówienia, Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania – przekazania do wysłania. Modyfikacje zamówienia mogą dotyczyć powiększenia zamówienia o dodatkowe towary lub ich ilość, adresu dostawy zamówienia bądź też zmiany danych na fakturze.

11. Klient może dokonać rezygnacji z całości lub części zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 10 Regulaminu. Rozpoczęcie realizacji zamówienia wiąże się ze zmianą struktury zapasów towaru w magazynie Sklepu.

12. Sklep zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta w przypadku ustawicznego nieregulowania przez Klienta płatności za dokonane zamówienia.

13. Dokonywanie przez Klienta zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Cena, płatność

 

14. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy.

15. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

16. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania ustalonych w czasie akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży są realizowane zgodnie z warunkami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.

17. Sklep umożliwia płatność za zamówione towary przelewem bankowym, kartą płatniczą/kredytową za pomocą płatności on-line.

18. Klient, dokonując zamówienia, zobowiązuje się dokonać płatności za zamówione towary w ciągu 7 dni od otrzymania od Sklepu potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia. Brak wpłaty w podanym terminie jest traktowany jako rezygnacja Klienta z zakupów i powoduje anulowanie zamówienia.

19. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub na życzenie klienta fakturą VAT.

 

Dostawa

 

20. Koszt dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz od wagi i ilości całości zamówionego przez Klienta towaru wraz z opakowaniem. Cennik dostawy jest podany w tabeli na stronie www.zdrowastopa-obuwie.pl Na koszt dostawy składa się cena usługi przesyłki podana przez operatora, oraz podatek VAT.

21. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, zwanych przewoźnikami, w zależności od wybranej przez klienta formy dostawy.

22. Czas realizacji zamówienia, czyli okres pomiędzy rozpoczęciem realizacji zamówienia a przekazaniem przez Sklep zamówionych przez Klienta towarów do przewoźnika, wynosi zwykle do 3 dni roboczych. W szczególnych przypadkach, Sklep zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia.

23. O zrealizowaniu zamówienia Sklep informuje Klienta niezwłocznie pocztą e-mail.

24. Deklarowany czas dostawy towaru przez przewoźnika znajduje się na stronie internetowej przewoźników.

25. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 

Zwroty, reklamacje

 

26. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podania przyczyny.

27. Towar podlegający zwrotowi musi być nieuszkodzony (niepobrudzony, niepocięty) i w ilości zgodnej z dołączoną fakturą VAT lub paragonem. Podstawą zwrotu jest paragon lub faktura VAT oraz wypełniony formularz zwrotu, które klient zobowiązany jest dołączyć do zwracanego towaru.

28. Koszt przesyłki zwracanego towaru do Sklepu nie podlegają zwrotowi i ponosi je Klient. Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów wysłanych za pobraniem.

29. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwracany towar na konto bankowe Klienta w przypadku płatności za towar przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności w przypadku płatności kartą płatniczą/kredytową w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zwracanego towaru wraz z poprawnie wypełnionym formularzem zwrotu oraz paragonem lub fakturą VAT.

30. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: 
– wad fabrycznych,
– uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, 
– niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

31. Do odsyłanego towaru Klient powinien załączyć paragon lub fakturę VAT dołączoną do zakupów wraz z formularzem reklamacji. W przypadku reklamacji wynikłej z uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, do odsyłanego towaru należy dołączyć protokół szkody, podpisany przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Reklamowany towar powinien być odesłany za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sklep nie przyjmuje reklamacji towarów wysyłanych za pobraniem.

32. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów towaru, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

33. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 

 

Dane osobowe

 

34. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

35. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

Postanowienia końcowe

 

36. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

37. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 16 lutego 2014. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ww.zdrowastopa-obuwie.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

W ZWIĄZKU Z DNIAMI BLACK WEEKEND

Niniejszym sklep internetowy ZDROWA STOPA - OBUWIE.CA informuje że w dniach od 23 do 26 listopada 2018r. rabat 15% w tych dniach w związku z dniami BLACK WEEKEND nie obowiązuje na towary już przecenione, zrabatowane po sezonie, mające wcześniejsze przeceny.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl